Skala Radio 96,8 MHz, Ugljevik | 40 godina postojanja A.D. “KOMPRED” Ugljevik