Организациона структура

ОРГАНИ ДРУШТВА

1. Скупштина акционара,

2. Надзорни одбор,

3. Управа (менаџмент).

 

Скупштина акционара

Скупштину акционара чине акционари друштва.

 

Надзорни одбор Друштва

Надзорни одбор чини 3 члана.

 

Управа Друштва

Управу Друштва чини Директор.  Директор организује и води пословање у Друштву, утврђује нацрт пословне политике Друштва, те заступа и представља Друштво.

 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Сви послови и радни задаци који се обављају у Друштву систематизовани су и груписани на начин да се обављају унутар  3 организационе  јединице.

Основни организациони облици Друштва су:

1.  Организациона јединица – Директор

2.  Организациона јединица за економско-финансијске послове и

3.  Организациона јединица производње.

 

Анкета

Да ли сте задовољни нашим услугама?

Резултати

Loading ... Loading ...