Квалитет воде

Врше се редовне контроле квалитета воде у складу са одредбама Правилника о здравственој исправности воде намијењене за људску потрошњу (Сл. Гласник број 88/17).

Резултати свих анализа показују да је вода за пиће из градског водоводног система Угљевик  исправна, односно, задовољава захтјеве Правилника о здравственој исправности воде намијењене за људску потрошњу  (Сл. Гласник РС број 88/17).

Анкета

Да ли сте задовољни нашим услугама?

Резултати

Loading ... Loading ...