Јавне набавке

Позив за доставу понуда, хотелске и угоститељске услуге  2019. година-Анекс II дио Б, ЗЈН БиХ

Odluka za objavu 19-11-2018

Odluka za objavu 29-06-2018

Odluka za objavu 01-06-2018

Odluka za objavu 03.05.2018.

Odluka za objavu 11-04-2018

Позив за достављање понуда за набавку услуга едекуације и собособљавања радника, стручног усавршавања 2018 година – Анекс II дио Б ЗЈН БиХ

Позив за доставу понуда набавка хотелских и угоститељских услуга 2018 година – Анекс II дио Б ЗЈН БиХ

Позив за доставу понуда -мониторинга отпадних вода 2017

Позив за достављање понуда за набавку услуга едукације и оспособљавања радника, стручног усавршавања

Позив за доставу понуда за јавну набавку услуга из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ – хотелске и угоститељске услуге за 2017

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ПИТКЕ ВОДЕ

Позив-за-достављање-понуда-за-набавку-услуга-едукације-и-образовања 2016

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА -УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ЗА 2016 ГОДИНУ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ГОРИВО И МАЗИВО

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ КОРИШТЕНОГ ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА ЗА ОДВОЗ ОТПАДА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАСКИДУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ГОРИВА И МАЗИВА

Позив за достављање понуда за набавку услуга едукације и образовања

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА – МИКРОБИОЛОШКA И ХЕМИЈСКA АНАЛИЗЕ ВОДЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА – НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА – ГОРИВО И МАЗИВО

Анкета

Да ли сте задовољни нашим услугама?

Резултати

Loading ... Loading ...