Добродошли на сајт акционарског друштва „Компред“ Угљевик

ПИТАЊА КОЈА НАМ НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАТЕ

Да ли је вода исправна за пиће?

Да. Ми редовно контролишемо и провјеравамо стање и квалитет воде. У случају неисправности воде бићете на вријеме обавјештени преко средстава јавног информисања и наше интернет странице.

У случају пуцања цијеви да ли сам дужан платити комплетан рачун за воду?

Да, ако се пуцање цијеви десило послије Вашег водомјера. Сва регистрована потрошња на водомјеру, без обзира како је утрошена, мора се платити, јер на тако регистровану потрошњу А.Д. „КОМПРЕД“ УГЉЕВИК плаћа водне доприносе и ПДВ.

Да ли морам платити воду која исцури у шахту код водомјера?

Да, ако вода цури послије водомјера. У случају да пропушта спој прије водомјера та Вам се количина воде не зарачунава. Без обзира да ли цури прије или послије водомјера молимо Вас да такве кварове пријавите нашој дежурној служби јер је то у нашем и Вашем интересу.

Ко је дужан заштити водомјер од смрзавања?

У хладним данима када се температура спушта испод нуле, сваки потрошач је дужан да заштити свој водомјер од смрзавања на тај начин да наш радник може то једноставно склонити и очитати стање на водомјеру.